Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.
Ez a kiadvány a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.

Languages

Coming workshop


Playing...

"Play is the highest form of research"
Albert Einstein

A SLOW TECH projekt
Médiaökológiai felnőtt-tréning játékokon keresztül

A mai gyors technológiai fejlődésnek sokrétű következményei vannak: új lehetőségek, pozitív aspektusok, de veszélyek is: az egészséges életmódhoz szükségesnél több idő eltöltése a képernyő előtt, felboruló egyensúly a személyes életben, és a társas kapcsolatok vitelében egyaránt. A képernyőfüggőség, vagy az ahhoz közelítő sokunkat érintő jelenséget sok szempontból lehet, és érdemes vizsgálni: pszichológiai, szociológiai, antropológiai, történelmi, stb. Minden ország alkalmaz valamilyen módszert, metodikát, stratégiát, hogy segítse a fiataljait (a digitális bennszülötteket) arra, hogy tudatában legyenek a "képernyő-túlhasználat" veszélyeivel.

A felnőttek, vagyis a "digitális bevándorlók" számára azonban lényegesen kevesebb program áll rendelkezésre, melyek segítenek abban, hogy jó kapcsolatban lehessenek ezekkel az új technológiákkal. Pontosabban a legtöbb országban nem létezik szülők és felnőttek számára készített képzés, formálódás ebben a témában.

A Tanuló Együttműködés-hez tartozó "Slow Tech" projekt felnőttképzést végez, amely számba veszi ezeket a problémákat-témákat négy nemzetközi műhely során, a következőkre helyezve hangsúlyt:
(a) a különböző típusú médiák használatával, a velük való
      munkavégzéssel kapcsolatos kompetenciáink fejlesztése;
(b) ez azáltal fog megvalósulni, hogy minden egyes média típus
       rősségeit és gyengeségeit részleteiben fogjuk elemezni
       és megérteni;
(c) sokféle játékos aktivitás és feladat lesz, melyek segítenek abban,
       hogy jobb egyensúlyt találjunk a személyes életünkben, tekintve
       a más emberekkel való kapcsolatépítést is.

Négy nem állami szervezet része a projektnek négy európai országból (Lengyelország, Németország, Franciaország és Magyarország). Ezen partnerek az európai polgárokat és a felnőttek formálását-oktatását támogatják, különös tekintettel a szülőkre.

A Slow Tech projekt anyagai elérhetők magyarul, az Új Város Alapítvány honlapján: www.ujvaros.eu/alapitvany.