Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Languages

Coming workshop

Budapest (Hungary) 5-8 Feb. 2015
Social networks, chat, streaming etc.
with a special focus on the role of adults and parents.

Playing...

"Play is the highest form of research"
Albert Einstein

SLOW TECH
An adult training in Media Ecology through Play

Szybki rozwój dzisiejszej technologii ma nie tylko pozytywne strony. Młodzi ludzie i dorośli spędzają wiele czasu przed ekranami i komputerami - często więcej niż należy przy zdrowym stylu życia. W rezultacie wielokrotnie doświadczamy braku równowagi w życiu osobistym, jak również relacjach społecznych.

Znacznie mniej czynione jest dla dorosłych - cyfrowych imigrantów - celem pomocy im w stworzeniu dobrych relacji z mediami elektronicznymi. W większości krajów szczególnie brakuje odpowiednich szkoleń dla rodziców i animatorów.

Coraz więcej osób bada "uzależnienie ekranowe" - zwłaszcza uzależnienie od Internetu - z różnych punktów widzenia: psychologicznego, socjologicznego, antropologicznego, historycznego itp. We wszystkich krajach - zarówno na poziomie rządowym, jak i oddolnym - specjaliści rozwijają sposoby, w jakie mogą sprawić, że młodzi (cyfrowi tubylcy) staną się świadomi problemów związanych z "nadużyciem ekranów".

Nasz projekt SlowTech odpowiada na te problemy poprzez 5 międzynarodowych warsztatów, skupiając się na następujących zagadnieniach:
a) polepszenie naszych kompetencji w pracy z różnymi typami mediów;
b) to zostanie osiągnięte poprzez analizę i zrozumienie sił i słabości każdego rodzaju medium;
c) następnie zaproponowany zostanie szeroki zakres zajęć i ćwiczeń, co pomóc ma w znalezieniu lepszej równowagi w życiu osobistym i w tworzeniu relacji z innymi.
W projekcie uczestniczą organizacje pozarządowe z czterech krajów europejskich (Polski, Węgier, Niemiec i Francji). Wszyscy partnerzy są zaangażowani w promocję aktywnego europejskiego obywatelstwa i w szkolenie dla dorosłych, a szczególnie - rodziców.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie:
www.profiore.fimeo.pl